تبلیغات
شب های تاریک - کلاسای من


شب های تاریک

وقتی دو تا پا داری...جایی نیست که بهش نرسی!!...

بچه هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا

بچه ها بچه ها بچه ها

راستشو بخواین من دارم ساز دوممو شروع میکنمممممممممممممممممممممممممممم

اخ جـــــــــــــــــــــ×ــــــــــــــــــــــــــ×ـــــــــــــــون....

اخ جونــــــــــــــــ

بهتر از اینــــــــ نمیشهــــ

و میخوامـــــ ساز دوممـــــ ساز مورد علاقمـــــــ باشهـــــــ


یعنیــــــــــ:


گیتــــــــ ــــ ـ ــــــــ ــــار


و اینـــــــ برایـــــ منـــــــ بهترینهـــــ

هـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوراااااااااا

و ورزشمــــــ میخوامـــــــ برمــــــــ ورزشــــــــ مورد علاقمــــــــ

یعنیــــــــ:فـــــــــ ـــــــ ـ ــــــوتبالـــــــ

البتهـــــ منظورمـــــ همونـــــ فوتسالهـــــ


و کلاســــــــ زبانمـــــــــ بهشـــــــــ اضافهـــــــــ کنینـــــــ

منــــــ اگهـــــ تو تابستونــــــ 2 یا 3 تا ترمــــــــــ رو بتونمـــــــ تمومــــــ کنمـــــ

میرمــــــــ حسابیــــــ بالا تقریبا..........


بچهــــــ ها برایــــــــ اولینــــــــ بار تو عمرمــــــــ دارمـــــــ تقریبا کاراییــــــــ میکنمـــــــ که برامـــــ مفیدنــــ
اینــــــــ دفعهــــــ دیگهــــــــــ شوخیـــــــ نیستــــــــ....منــــــــــ کاملا مصممـــــــــ هستمــــــــ......


برامــــــ حسابیــــــــ دعا کنید............

نوشته شده در چهارشنبه 5 تیر 1392 ساعت 12:56 ب.ظ توسط The WolF نظرات |


(تعداد کل صفحات:)        
Template By : Pichak